Cenník

Balík Walkin

1 hodina prenájmu vozidla

6€

24 hodín prenájmu vozidla

60

48 hodín prenájmu vozidla

110€

72 hodín prenájmu vozidla

150€

Balík B2B

1 hodina prenájmu vozidla

5,5€

24 hodín prenájmu vozidla

55€

48 hodín prenájmu vozidla

100€

72 hodín prenájmu vozidla

130€

Balík Loyalty 

Predplatené

45 predplatených hodín prenájmu vozidla

200€

95 predplatených hodín prenájmu vozidla

400€

150 predplatených hodín prenájmu vozidla

600€

Sadzobník

Minimálne trvanie prenájmu

1 hodina


Maximálne trvanie prenájmu

72 hodín

Fakturácia/Rezervácia

do 10 min

Úprava rezervácie cez telefón

2€

Vrátenie vozidla mimo miest na to určených

(v rámci mesta,nezahŕňa poplatky a sadzby)

15€

Vrátenie vozidla mimo mesta Bratislava

(neplatí pre balíky s možnosťou jazdy mimo mesta,Nezahŕňa poplatky a sadzby)

150€

Strata akejkoľvek výbavy vozidla

75€/predmet

Fakturácia za nevyužité hodiny prenájmu

100% pôvodnej ceny prenájmu

Zrušenie rezervácie po začatí prenájmu

100% pôvodnej ceny prenájmu

Strata servisnej knihy/návodu na obsluhu vozidla

95€

Neprimerane znečistené vozidlo

75€

Predĺženie prenájmu

zdarma

Vrátenie vozidla po limite

(10minút tolerancia zdarma)

1€/minúta

Vrátenie vozidla s menej ako 1/4 nádrže

35€

Administratívny poplatok za účtovanie poškodení

(dodatkový poplatok k spoluúčasti pri poškodení vozidla)

75€

Administratívny poplatok - zaúčtovanie pokuty

18€

Strata dokladov alebo klúčov od vozidla

300€

Poškodenie reklamných polepov vozidla

75€

Zníženie alebo zrušenie prenájmu

Walk-in: viac ako 12 hodín pred začiatkom prenájmu

B2B: viac ako 8 hodín pred začiatkom prenájmu

zdarma

Zníženie alebo zrušenie prenájmu

Walk-in: menej ako 12 hodín pred začiatkom prenájmu

B2B: menej ako 8 hodín pred začiatkom prenájmu

50% zo zaplatenej sumy prenájmu

Kilometre naviac

50 km balík

zdarma

100 km balík

10€

200 km balík

25€

300 km balík

40€

400 km balík

55€

500 km balík

70€

600 km balík

85€

700 km balík

100€

800 km balík

115€

900 km balík

130€

1000 km balík

145€

cena za kilometre naviac

0,25€/km

Všetky ceny sú uvedené s DPH.(20% )

Náš rezervačný tím : +421 2 555 66666